Streda, Meniny má Valéria, zajtra Alojz
Neznámy užívateľ  | Prihlásenie | Registrácia
xxx
Logo
Typ podujatia:   Mesto:   Dátum od:   Dátum do:   Èas od:    
         
ANDOR BORÚTH TATRANSKÝ PORTRÉTISTA
Múzeá a výstavy, Spišská Nová Ves, 28.02.-31.03.2010

výstava olejomalieb a kresieb zo zbierok Tatranskej galérie, Galérie umelcov Spiša, TANAP-u a Podtatranského múzea. Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, SNV Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves tel.: 053 4464710, 0910873046, fax: 053 4464259 email: gus@stonline.sk PaedDr.Jozef Joppa - riaditeľ Informácie o vstupnom a otváracích hodinách: pondelok: 8,00 - 12,00 12,30 - 16,00 utorok - piatok : 8,00 - 12,00 12,30 - 17,00 sobota : 8,00 - 12,00 dospelí: 1 euro deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 euro rodinná vstupenka: 2 euro Čo Vám naša galéria ponúka? - sprievodcovské služby v expozíciach a na výstavách _ špecializované edukačné programy pre MŠ, ZŠ, ZUŠ, SOŠ, ale aj širokú verejnosť (0910873046)

28.02.-31.03.2010 - Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
Spišská Nová Ves
Zimná 46
053 4464710, 0910873046,

gus@stonline.sk

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi Galéria umelcov Spiša patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne, ale aj na Slovensku a adekvátne má aj najmladšiu umeleckú zbierku, hoci základy zbierkového fondu boli položené ešte pred vznikom samostatnej galérie na pôde vtedajšieho Vlastivedného múzea, dnes Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Základ zbierkového fondu tvorilo okolo päťsto umeleckých diel zo starších zbierok múzea, ale predovšetkým z akvizičnej činnosti pre pripravovanú galériu iba krátko pred jej vznikom. Už táto základná kolekcia obsahovala diela prevažne súčasných výtvarníkov, ktorých so Spišom spájal ich pôvod, alebo na Spiši žijú a tvoria, prípadne v tomto regióne dlhodobo pôsobili. Sídlom galérie sa stala historická budova v centre mesta Spišská Nová Ves na Zimnej ulici 46, rekonštruovaná v rokoch 1979 - 1986. História objektu - pôvodne meštianskeho domu siaha do druhej polovice 16. storočia. Zaujímavá renesančná architektúra s trojpriestorovým členením s krížovými a valenými klenbami so zachovanými detailami arkád, stĺpov, ríms a krákorcov vytvára pre návštevníka príťažlivé prostredie naplnené výtvarným umením s možnosťou poznania, vzdelávania, objavovania, získavania nových zážitkov a stretnutí. Zbierkový fond sa počas dvadsiatich rokov činnosti galérie rozrástol viac ako o trojnásobok, dnes ho tvorí 1672 kusov výtvarných artefaktov z oblasti maľby, grafiky, ilustrácie, fotografie a sochárskej tvorby. Výtvarné diela zo zbierkového fondu sú prezentované v troch stálych expozíciách. Po vzniku galérie v roku 1987 bola vyinštalovaná prvá stála expozícia Umelci Spiša, v roku 1987 pribudla stála expozícia kresieb a malieb Jozefa Hanulu a od roku 2002 expozícia sochárskej tvorby v Záhrade umenia. Popri zberateľskej, vedeckovýskumnej a kultúrnovzdelávacej činnosti galérie sú dôležitou oblasťou jej pôsobenia prezentačné aktivity. Výstavná činnosť galérie mapuje a prezentuje predovšetkým výtvarných umelcov so vzťahom k regiónu, dotýka sa aj slovenského výtvarného umenia a v nemalej miere prezentuje tvorbu zahraničných umelcov. Popri mnohých výstavách slovenských autorov výstavné priestory galérie zaplnili aj práce umelcov z Poľska, Švédska, Nórska, Švajčiarska, Srbska, Francúzska, Bulharska, Veľkej Británie, Rakúska, Nemecka, Ukrajiny, Maďarska, Kanady, Izraela, Českej republiky, Írska a ďalších krajín sveta. Vo výstavných priestoroch galérie sa vystrieda každoročne okolo dvadsaťpäť výstav domácich , ale i zahraničných autorov. Galéria má v súčasnosti programovo rozpracované kultúrno-vzdelávacie aktivity zamerané na komunikáciu s návštevníkom. Ich zámerom je snaha osloviť a zaujať rôzne cieľové skupiny od detí predškolského veku cez žiakov rôznych typov škôl a mladých ľudí v rámci edukatívnych a rôznych interaktívnych projektov. Galéria umelcov Spiša organizuje v dvojročných intervaloch Medzinárodné sochárske sympózium Spiš - Záhrada umenia (2002, 2004, 2006 ) a v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach a Baníckym múzeom v Rožňave Trienále maľby Spiš, Zemplín, Gemer, ktoré je reprezentatívnym podujatím v rámci Košického samosprávneho kraja. Orientácia galérie v posledných rokoch jej činnosti vychádza z odrazu dynamických premien spoločenských a kultúrnych podmienok na Slovensku a v Európe, čoho výsledkom je neustále rozširovanie jej pôsobnosti a spolupráce z regionálneho prostredia na celoeurópsky priestor. Hlavné galerijné aktivity sa sústreďujú na kooperáciu a podporu spoločných projektov so zahraničnými partnermi a propagáciu nášho výtvarného umenia v zahraničí.
Tip na dnes

 

NÁŠ TIP


Partneri

Najnovšie články